Hoppa till innehåll

Partnerskapsplattformen för registrerade medlemmar

Vad finns på Partnerskapsplattformen och vad kan göras där?

De aktörer inom integration och flyktingmottagning som är registrerade på Partnerskapsplattformen skapar en Partnerskapsplattform-gemenskap. Medlemmarna registrerar sig på plattformen med eget namn och representerar flera olika sektorer och teman. För närvarande har Partnerskapsplattformen redan närmare 2 000 medlemmar (hösten 2023). Fältet för integration och flyktingmottagning är mångsidigt och sektorsövergripande, vilket innebär att mångfalden och kompetensen hos medlemmarna på plattformen gör Partnerskapsplattformen exceptionell.

På partnerskapsplattformen kan du söka samarbetspartner för dina egna projekt eller nätverk genom att söka kontaktpersoner. Du kan söka personer till exempel enligt tema eller område.

Du kan ansluta dig till Partnerskapsplattformen, då din begäran om registrering som medlem i Partnerskapsplattformen godkänts. Registreringen kostar ingenting för dig, och ditt medlemskap är inte offentlig information, utan det syns enbart för andra registrerade medlemmar.

Partnerskapsplattformens administratörer går igenom alla begäranden om registrering och godkänner enbart personer som registrerat sig i eget namn som medlemmar av gemenskapen.

Gå till att göra en begäran om registrering
Läs användarvillkoren

Avgiftsfria arbetsrum för projektarbete

När du registrerar dig på partnerskapsplattformen kan du skapa arbetsrum och ansluta dig till arbetsrum. Arbetsrummen används på många olika sätt, till exempel för förberedelse av ett evenemang, som arbetsredskap för utbildning, för projektuppföljning, delning av dokument, gemensam utveckling eller för kommunikation inom ett regionalt nätverk.

Du kan skapa ett eget arbetsrum för dig själv. Det är avgiftsfritt att skapa det och antalet arbetsrum eller användningsändamålet har inte begränsats. Partnerskapsplattformens administratörer följer dock sporadiskt att användningsändamålet för de skapade samarbetsytorna är i enlighet med plattformens syfte. 

Alla arbetsrum syns på sidan för Partnerskapsplattformens samarbetsytor på medlemssidorna. Arbetsrummen är antingen offentliga eller privata. I ett offentligt arbetsrum ser du bland annat material som laddats upp i arbetsrummet och diskussioner som förts där. Vad gäller privata arbetsrum ser du enbart de offentliga uppgifterna om arbetsrummet – såsom presentationstexten (det vill säga om arbetsrummet är under beredning, aktivt eller arkiverat) samt administratörerna. Du kan själv fastställa om ditt arbetsrum är offentligt eller privat. Observera att ett offentligt arbetsrum jämte innehåll syns för alla användare av plattformen.

Du kan leta efter arbetsrum som intresserar dig med hjälp av sökord. Du kan kontakta arbetsrummet genom att sända en begäran om anslutning till administratören av arbetsrummet. Du hittar administratörens e-postadress från hens personliga profilsida.

Du kan ansöka om medlemskap till ett arbetsrum som administreras av någon annan genom att sända en begäran om anslutning från arbetsrummets ingångssida. Observera att alla till administratörer av arbetsrum själva beslutar om att godkänna eller avvisa en begäran om anslutning.

Du kan också kontakta administratören för arbetsrum. Du hittar administratörens e-postadress på hens personliga profilsida. 

Läs mer om användning av arbetsrum i användarvillkoren

De olika rollerna för en registrerad medlem

Alla som registrerats och godkänts som medlemmar är medlemmar i Partnerskapsplattform-gemenskapen. Som medlem i gemenskapen kan du ha tre olika roller: administratör för ett arbetsrum, medlem i ett arbetsrum och medlem i Partnerskapsplattform-gemenskapen. Rollerna avviker från varandra vad gäller rätt att vidta åtgärder

Rollen som medlem i Partnerskapsplattform-gemenskapen

Som medlem kan du

 1. leta efter samarbetspartner bland medlemmarna i Partnerskapsplattform-gemenskapen
 2. bläddra i existerande arbetsrum och sända begäranden om anslutning till dessa
 3. skapa egna arbetsrum, som gäller integration och mottagning av flyktingar.

Rollen som medlem av ett arbetsrum

Som medlem av ett arbetsrum har du mer omfattande rättigheter att agera än medlemmar i gemenskapen. Som medlem i gemenskapen kan du också

 1. skapa och själv administrera diskussionstrådar som du själv skapat i ett arbetsrum
 2. spara och radera filer som du själv fört till ett arbetsrum
 3. organisera och administrera arbetsuppgifter som du själv skapat i ett arbetsrum
 4. skapa också evenemang som anknyter till arbetsrummet

Roll som administratör för ett arbetsrum

När du skapar ett arbetsrum, blir du automatiskt administratör för arbetsrummet. Rollen som administratör för ett arbetsrum är mer omfattande än för en medlem i ett arbetsrum. Som administratör kan du därtill

 1. fastställa användningsändamålet för arbetsrummet
 2. fastställa offentlighetsinställningarna för arbetsrummet
 3. sända inbjudningar till ditt arbetsrum för medlemmar i Partnerskapsplattform-gemenskapen och personer utanför gemenskapen
 4. besluta om att godkänna eller avvisa en begäran om anslutning
 5. skapa och administrera alla diskussionstrådar
 6. spara och administrera alla filer och mappstrukturer
 7. administrera rättigheter för medlemmar i arbetsrummet