Hoppa till innehåll

Kontakta oss eller ge respons

Med den här blanketten kan du ge respons på innehållet, tillgängligheten och den tekniska funktionen på Partnerskapsplattform. Du kan också berätta vad vi lyckats bra med eller vad vi borde utveckla vidare. Fälten som markerats med en asterisk (*) är obligatoriska.

Responsen behandlas under tjänstetid och besvaras inom 14 dygn. Respons och frågor kan endast besvaras om kontaktuppgifterna är ifyllda (e-postadress eller namn och adress).

Behandlingen av personuppgifter iakttar arbets- och näringsministeriets dataskyddsbeskrivning.

Respons besvaras i första hand per e-post. 

Skicka officiell post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor [email protected] och meddelanden till kompetenscentret till [email protected].