Hoppa till innehåll

Kakor på webbplatsen

Kakor är små textfiler som sparas i din webbläsare när du använder webbplatsen. Syftet med kakorna är att webbplatsen ska bevara vissa av dina val (t.ex. språk) under en viss tid. På detta sätt behöver du inte göra samma val på nytt när du på webbplatsen flyttar från en sida till en annan under samma session.

En del av de kakor som används på webbplats Partnerskapsplattform är nödvändiga och webbplatsen behöver dem för att fungera på ett ändamålsenligt sätt. Med hjälp av de nödvändiga kakorna säkerställs webbplatsens tekniska funktion och kakorna används inte för andra ändamål. På webbplatsen används alltid en säker förbindelse (https).

Dessutom finns det kakor som kompetenscentret för integration av invandrare samlar in och använder för statistikföring och analys av webbplatsens användare samt för utveckling av sidorna och deras innehåll. De insamlade uppgifterna används inte för marknadsföring och besöksstatistiken från webbanalysen lämnas inte ut utanför statsrådet. Endast ministerierna har tillgång till varandras webbanalys för att utveckla sin webbkommunikation.

Kakor kan också placeras i webbläsaren av tredje parter. Av deras tjänster ser vi innehållet på vår webbplats som inbäddningar (inbäddningar av kanaler i sociala medier). 

Nödvändiga kakor

COOKIE_SUPPORT 
Kaka som skapas av publikationssystemet (Liferay) för att lagra information om att kakor är tilllåtna i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om användarens språkval och sparar den för nästa besök på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

JSESSIONID
Kaka i publikationssystemet som används för att koppla användaren till en egen session. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_10161
Kaka i publikationssystemet som används för att spara tidsstämpeln för användarens session och för att varna att sessionen håller på att löpa ut. Kakan lagras i ett år.

AWSALB, AWSALBCORS
Kakor som används av Amazon för att jämna ut belastningen på servrarna och säkerställa att användarsessionen inte avbryts. Målet är alltså att förbättra användarupplevelsen. Den senare kakan säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt i de nyaste webbläsarversionerna. Kakor lagras i en vecka.

yja_cookie_acceptance
Kaka som gör det möjligt för Valtori att spara information om att användningen av kakor godkänns eller förbjuds på en webbläsare (meddelande om kakor). Kakan lagras i ett år.

__cf_bm, _cfuvid, cf_clearance
Kakor i servermiljön som används för att identifiera och avvärja bottrafik och skadlig datatrafik samt attacker. Kakorna lagras i 30 minuter eller under besöket på webbplatsen.

Kakor för webbanalys (analyskakor)

Om du har godkänt användningen av kakor, samlar webbanalysen in allmänna statistiska uppgifter om hur du använder webbplatsen. Uppgifterna används för att utveckla nättjänsten och kvalitetskontrollen. Sådana uppgifter är t.ex. information om via vilken sida du kom till webbplatsen, vilka sidor som laddats ned, vilken tid sidorna laddats ned, vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder samt din internetleverantör.

Avsikten med webbanalysen är inte att identifiera enskilda personer, och användarnas IP-adresser sparas inte i sin helhet. En användares IP-adress används dock för att fastställa hos vilken organisation IP-adressen är registrerad och för att klarlägga användarens geografiska läge.

SnoobiID
Kakan tilldelar användaren en unik identifikationskod. Kakan lagras i två år.

Snoobisession_kumppanuus_kotoutuminen_fi
Kakan används för att spara uppgifter om en session tills användaren lämnar webbplatsen. Kakan är aktiv under sessionen.

Snoobi30minute_kumppanuus_kotoutuminen_fi
Kakan används för att spara uppgifter om en session i högst 30 minuter per gång. Kakan lagras tillfälligt även om användaren navigerar till en annan webbplats eller en annan flik i webbläsaren.

Tillämpningar från tredje part

På vissa sidor av webbplats Partnerskapsplattform används tillämpningar från tredje part för att visa innehållet. Exempel på sådana är inbäddade Soundcloud-podcast, Youtube-videor, Google Maps-kartor och Slideshare-bildspel. I samband med att sidan laddas kan dessa applikationer placera kakor i besökarens webbläsare. Kakorna förmedlar information om nedladdningen av sidan och sidans adress till en tredje part. 

Dessa kakors funktion kan inte påverkas av de inställningar för kakor som finns på webbplatsen Partnerskapsplattform. Kakor från tredje part kan tillåtas eller blockeras i webbläsarens inställningar. Anvisningar finns på adressen aboutcookies.org.

Information om kakor och dataskydd finns på tjänsternas egna webbplatser: 

Förbud mot användningen av kakor

Webbplats integration.fi använder ett meddelande om kakor (på engelska cookie banner eller cookie consent banner). När du använder webbplatsen kan du ge ditt samtycke till användning av icke-nödvändiga kakor och insticksprogram (plugins).

Om du inte godkänner kakor, lagras inte heller icke-nödvändiga kakor eller insticksprogram på din dator, surfplatta eller telefon.

Du kan ändra ditt tidigare val av kakor genom att klicka på länken nedan. När du klickar på länken visas meddelandet om kakor på nytt.

Tekniska logguppgifter om webbplatsen och datakommunikationen

Arbets- och näringsministeriets kompetenscentret för integration av invandrare samlar in tekniska logguppgifter om dataförbindelserna och användningen av webbplatsen. Uppgifterna behövs för att producera nättjänsten och för att säkerställa informationssäkerheten.

Logguppgifterna innehåller information som kan kopplas till en enskild person, såsom IP-adress och tidsstämpel. Logguppgifterna används endast för att möjliggöra tjänsten i datakommunikationsnätet och för att reda ut fel och avvikelser i informationssäkerheten.

Behandling av personuppgifter i samband med produktionen av nättjänsten och tillgodoseendet av informationssäkerheten är nödvändig för att ministeriet ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Valtori är tjänsteleverantör för arbets- och näringsministeriets nättjänster. Valtoris avtalspart Cloudflare Inc. utnyttjar en procent av besöksuppgifterna för att utveckla sina tjänster och överför dem för detta ändamål till Förenta staterna. Grunden för överföring av personuppgifter till Förenta staterna är de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen.

Mer information om dataskydd