Hoppa till innehåll

Partnerskapsplattformen – ett samarbetsrum för aktörer inom integration och mottagning av flyktingar 

Partnerskapsplattformen är ett interaktivt, digitalt och samhälleligt samarbetsrum för aktörer, sakkunniga, intressentgrupper och nätverk inom integration, invandring och mottagning av flyktingar.

Partnerskapsplattformen, integration.fi och stödförintegration.fi bildar tillsammans en webbtjänsthelhet, som erbjuder information, verktyg, god praxis och en samarbetsplattform för aktörer inom integration och mottagning av flyktingar

Partnerskapsplattformen är ett samarbetsrum och en plattform för delning av information för aktörer inom integration, invandring och mottagning av flyktingar. Partnerskapsplattformen publicerades som betaversion den 30 november 2021. Detta innebär att utvecklingen av Partnerskapsplattformen fortsätter. Målet är att gå vidare från betaversionen före utgången av år 2022.

På Partnerskapsplattformen finns utöver informationsinnehåll som publicerats på integration.fi och lågtröskelverksamhet som publicerats på stödförintegration.fi gemensamma arbetsrum, i vilka registrerade medlemmar kan arbeta tillsammans. I arbetsrummen kan man diskutera samt dela information och material. Vem som helst som verkar inom integration och mottagning av flyktingar kan grunda ett arbetsrum för gemensamt arbete för till exempel en arbetsgrupp, ett projekt eller ett evenemang.

Vem administrerar och utvecklar webbplatsen?

Partnerskapsplattformen administreras och utvecklas av kompetenscentret för integration av invandrare och enheten för arbetskraftsinvandring och integration vid arbets- och näringsministeriet (ANM). De regionala kontaktpersonerna för ANM:s partnerskapsprogram för integration, det vill säga kontaktpersonerna för NTM-centralernas partnerskapsprogram deltar också i administreringen. ANM:s och NTM-centralernas kontaktpersoner bildar också Partnerskapsplattform-teamet. 

Teamet producerar innehåll för integration.fi, stödförintegration.fi och Partnerskapsplattformen, ansvarar för användarundersökningar och utvecklingen av webbtjänsthelheten. Teamet ansvarar för eventuella fel i det innehåll som det skapat och korrigeringen av detta. Teamet ansvarar inte för riktigheten i innehåll till vilket det finns länkar från plattformen eller andra webbtjänster som hör till helheten, liksom inte heller för korrektheten i innehållet i arbetsrummen. Webbplatsen utvecklas aktivt efter användarnas respons, behov och önskemål.

Ansvaret för administreringen av Partnerskapsplattformen och integration.fi innehas av arbets- och näringsministeriet. Administreringsansvaret för stödförintegration.fi finns hos Nylands NTM-central.

Vem har upphovsrätt för innehållet på  Partnerskapsplattformen?

  • Upphovsrätten för bildmaterial på webbplatsen (såsom fotografier, kartor och ritningar) innehas av dem som uppgjort materialet och/eller arbets- och näringsministeriet. Användning av bildmaterial ska överenskommas separat med Partnerskapsplattform-teamet.
  • Det finns alltid skäl att separat komma överens om användning av material för kommersiellt syfte på webbplatsen.
  • Rättigheterna till materialet på integration.fi och stödförintegration.fi har fastställts separat på webbplatsen.
  • Upphovsrätten för material som hämtats till arbetsrummen innehas av dem som uppgjort materialet. Partnerskapsplattform-teamet, arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna äger inte rättigheterna och ansvarar inte för materialets riktighet.

Vem har ansvaret?

Ansvaret för webbtjänsten och offentligt självproducerat innehåll innehas av enheten för arbetskraftsinvandring och integration vid arbets- och näringsministeriet och kompetenscentret för integration av invandrare. Målet är att hålla innehållet uppdaterat och korrigera upptäckta fel utan dröjsmål. Ministeriet ansvarar inte för riktigheten i information som öppnas via länkar och som finns på webbplatser som administreras av andra.

Ansvaret för innehållet på Partnerskapsplattformen ligger i första hand hos innehållsproducenterna. Administratören av Partnerskapsplattformen har dock en skyldighet att ingripa i osaklig verksamhet och till exempel i spridning av olagligt material. Administratörerna har rätt att neka medlemskap och stänga ett arbetsrum, om osaklig eller olaglig verksamhet framkommer.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar inte för eventuella filförluster som orsakas av ett tekniskt fel. Den som hämtat material till ett arbetsrum ansvarar för materialet och säkerhetskopieringen av det. Administratören ansvarar dock för att fel avhjälps så fort som möjligt att och att de orsakar så lite besvär som möjligt för användarna.

Administratörerna av Partnerskapsplattformen arbetar vid enheten för arbetskraftsinvandring och integration vid arbets- och näringsministeriet och vid Nylands NMT-central.

Du kan begära närmare uppgifter