Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande för Partnerskapsplattformen

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Partnerskapsplattformen, samarbetsplattformen för integration och mottagning av flyktingar.

Partnerskapsplattformen är en extranät-webbtjänst som tillhandahålls av arbets- och näringsministeriet. Arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare ansvarar för innehållet i tjänsten. Partnerskapsplattformen publicerades den 30 november 2021.

Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades den 9 februari 2023.

Partnerskapsplattformen uppfyller delvis tillgänglighetskriterierna

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken offentliga webbplatser ska vara tillgängliga. Webbplatsen ska uppfylla tillgänglighetskriterierna enligt nivå A och AA i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

På Partnerskapsplattformen finns innehåll som inte omfattas av kraven i lagstiftningen. Sådant innehåll är

  • innehåll som utomstående aktörer har publicerat i tjänsten och som inte har producerats och som inte finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören
  • filer som har publicerats före den 23 september 2018
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före den 23 september 2020.

Webbtjänsten har även innehåll som hämtats från andra system. Bristerna i tillgängligheten uppstår i det ursprungliga systemet.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist på Partnerskapsplattformen?

Uppmärksamma oss om tillgänglighetsbristen på Partnerskapsplattformen så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda bristen.

Om innehållet du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss så att vi kan komma överens om att leverera informationen i ett tillgängligt format.

Du kan kontakta oss per e-port på adressen [email protected], [email protected] eller via webblanketten i integration.fi.

Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankett

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar tillsyn över genomförandet av tillgänglighet

Om du märker brister i tillgängligheten på Partnerskapsplattformen, ber vi dig först kontakta oss, dvs. webbplatsadministratören. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får ett svar.

Ge tillgänglighetsrespons med denna webblankett

Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Anmäl en tillgänglighetsbrist till Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi utvecklar tillgängligheten på Partnerskapsplattformen

Vi observerar själv tjänstens tillgänglighet bland annat med tilläggsprogram. Vi åtgärdar kontinuerligt tillgänglighetsbrister som konstaterats i tjänsten.