Hyppää sisältöön

Kumppanuusalusta – kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoiden yhteistyötila 

Kumppanuusalusta on vuorovaikutteinen, digitaalinen ja yhteisöllinen yhteistyötila ja tiedon jakoalusta kotoutumisen, maahanmuuton ja pakolaisten vastaanoton toimijoille, asiantuntijoille, sidosryhmille ja verkostoille.
 
Kumppanuusalusta, kotoutuminen.fi ja kotoutumisentukena.fi muodostavat yhdessä verkkopalvelukokonaisuuden, joka tarjoaa tietoa, työkaluja, hyviä käytäntöjä ja yhteistyöalustan kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille

Kumppanuusalusta on julkaistu betaversiona 30.11.2021. Se tarkoittaa, että Kumppanuusalustan kehittäminen jatkuu. Betaversiosta on tavoitteena luopua vuoden 2022 kesään mennessä.

Kumppanuusalustalla on kotoutuminen.fi:ssä julkaistun tietosisältöjen ja kotoutumisentukena.fi:ssä julkaistun matalan kynnyksen toiminnan lisäksi yhteistyötiloja, joissa rekisteröityneet jäsenet voivat työskennellä yhdessä. Työtiloissa voi keskustella sekä jakaa tietoa ja materiaaleja. Kuka tahansa kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton parissa toimiva voi perustaa työtilan esimerkiksi työryhmän, hankkeen, projektin tai tapahtuman yhteiseen työstämiseen. 

Kuka ylläpitää ja kehittää sivustoa? 

Kumppanuusalustaa ylläpitää ja kehittää työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kotoutumisen osaamiskeskus ja työperäinen maahanmuutto- ja kotouttamisyksikkö. Ylläpitoon osallistuvat myös TEM:n kotoutumisen kumppanuusohjelman alueelliset yhteyshenkilöt eli ELY-keskusten kumppanuusohjelman yhteyshenkilöt. TEM:n ja ELY-keskusten ylläpitohenkilöt muodostavat Kumppanuusalusta-tiimin. 

Tiimi tuottaa kotoutuminen.fi:hin, kotoutumisentukena.fi:hin ja Kumppanuusalustalle sisältöä, vastaa käyttäjätutkimuksesta ja verkkopalvelukokonaisuuden kehittämisestä. Tiimi vastaa luomansa sisällön mahdollisista virheistä ja niiden korjaamisesta. Tiimi ei vastaa alustan tai muiden kokonaisuuteen liittyvien verkkopalveluiden ulkopuolelle linkitettyjen sisältöjen tai työtilojen sisältöjen oikeellisuudesta. Sivustoa kehitetään aktiivisesti käyttäjien palautteiden, tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

Kumppanuusalustan ja kotoutuminen.fi:n ylläpitovastuu on työ- ja elinkeinoministeriössä. Kotoutumisentukena.fi:n ylläpitovastuu on Uudenmaan ELY-keskuksessa.

Kenellä on Kumppanuusalustan sisällön tekijänoikeudet?

  • Sivustolla olevien kuva-aineistojen (kuten valokuvat, kartat ja piirroskuvat) tekijänoikeudet ovat aineistojen tekijöillä ja/tai työ- ja elinkeinoministeriöllä. Kuva-aineistojen käytöstä ja esimerkiksi alustan logon käytöstä pitää sopia Kumppanuusalusta-tiimin kanssa erikseen.
  • Sivuston aineistojen käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen pitää sopia aina erikseen. 
  • Kotoutuminen.fin ja kotoutumisentukena.fi:n materiaalien oikeudet on määritelty sivustoilla erikseen.
  • Työtiloihin tuotujen aineistojen tekijänoikeudet ovat aineistojen tekijöillä. Kumppanuusalusta-tiimi, työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset eivät omista oikeuksia eivätkä vastaa aineistojen oikeudellisuudesta. 

Kuka on vastuussa?

Vastuu verkkopalvelusta ja julkisesta itse tuotetusta sisällöstä on työ- ja elinkeinoministeriön työperäinen maahanmuutto- ja kotouttamisyksiköllä ja kotoutumisen osaamiskeskuksella. Sisältö pyritään pitämään ajantasaisena ja havaitut virheet korjaamaan välittömästi. Linkitysten kautta avautuvien, muiden ylläpitämien sivustojen tiedon oikeellisuudesta ministeriö ei vastaa.

Vastuu Kumppanuusalustan sisällöistä on ensisijaisesti sisältöjen tuojilla. Kumppanuusalustan ylläpitäjällä on kuitenkin velvollisuus puuttua epäasialliseen toimintaan ja esimerkiksi laittomien aineistojen levittämiseen. Ylläpidolla on oikeus evätä henkilön jäsenyys ja sulkea työtila, mikäli epäasiallista tai laitonta toimintaa ilmenee.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei vastaa mahdollisista teknisen vian aiheuttamista tiedostomenetyksistä. Työtilassa olevista materiaaleista ja niiden varmuuskopioinnista on vastuussa materiaalien tuoja. Ylläpitäjä on kuitenkin vastuussa siitä, että viat korjataan mahdollisimman pian ja niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vaivaa käyttäjille.

Kumppanuusalustan ylläpitäjät työskentelevät työ- ja elinkeinoministeriön Työperäinen maahanmuutto- ja kotouttamisyksikössä ja Uudenmaan ELY-keskuksessa.

Voit tiedustella lisätietoja