Hyppää sisältöön

Kumppanuusalusta – kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoiden yhteistyöalusta

Kumppanuusalusta on vuorovaikutteinen ja digitaalinen yhteistyöalusta kotoutumisen, maahanmuuton ja pakolaisten vastaanoton toimijoille, sekä asiantuntijoille, sidosryhmille ja verkostoille. Kumppanuusalustalla rekisteröityneet jäsenet voivat verkostoitua, työskennellä yhdessä työtiloissa sekä jakaa tietoa ja materiaaleja. 

Kumppanuusalustalla on yhteistyötiloja, joissa rekisteröityneet jäsenet voivat työskennellä yhdessä. Työtiloissa voi keskustella sekä jakaa tietoa ja materiaaleja. Kuka tahansa rekisteröitynyt käyttäjä voi perustaa työtilan esimerkiksi työryhmän, hankkeen, projektin tai tapahtuman yhteiseen työstämiseen. Työtilat ovat ilmaisia.

Kumppanuusalustan ylläpito ja kehittäminen

Kumppanuusalustaa ylläpitää ja kehittää työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus ja työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikkö yhdessä ELY-keskusten yhteyshenkilöiden kanssa. Kumppanuusalustan ylläpito vastaa Kumppanuusalustalle luomansa sisällön mahdollisista virheistä ja niiden korjaamisesta. Ylläpito ei vastaa alustan tai muiden kokonaisuuteen liittyvien verkkopalveluiden ulkopuolelle linkitettyjen sisältöjen tai työtilojen sisältöjen oikeellisuudesta. 

Kumppanuusalusta julkaistiin 30.11.2021. Alusta kehitettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa keväällä 2021 pidetyissä palvelumuotoilutyöpajoissa. Mukana suunnittelussa oli mm. ministeriön, viranomaisten ja kuntien sekä järjestöjen ja hankkeiden edustajia. Kumppanuusalustan yhteiskehittämisessä on myös hyödynnetty Sisäisen turvallisuuden Tuovi-alustan kokemuksia yhteistyöalustan kehittämisestä ja ylläpidosta. Kumppanuusalustan kehitystyö jatkuu, ja alustaa kehitetään aktiivisesti käyttäjien palautteiden, tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

Kumppanuusalustan sisällön tekijänoikeudet

  • Sivustolla olevien kuva-aineistojen (kuten valokuvat, kartat ja piirroskuvat) tekijänoikeudet ovat aineistojen tekijöillä ja/tai työ- ja elinkeinoministeriöllä. Kuva-aineistojen käytöstä ja esimerkiksi alustan logon käytöstä pitää sopia Kumppanuusalustan ylläpidon kanssa erikseen.
  • Sivuston aineistojen käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen pitää sopia aina erikseen. 
  • Työtiloihin tuotujen aineistojen tekijänoikeudet ovat aineistojen tekijöillä. Kumppanuusalustan ylläpito, työ- ja elinkeinoministeriö ja ELY-keskukset eivät omista oikeuksia eivätkä vastaa aineistojen oikeudellisuudesta.
  • Kotoutuminen.fin ja kotoutumisentukena.fi:n materiaalien oikeudet on määritelty sivustoilla erikseen.

Vastuu kumppanuusalustasta

Vastuu Kumppanuusalustasta ja sillä julkaistuista ministeriön tuottamista sisällöistä on työ- ja elinkeinoministeriön työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksiköllä ja kotoutumisen osaamiskeskuksella. Sisältö pyritään pitämään ajantasaisena ja havaitut virheet korjaamaan välittömästi. Linkitysten kautta avautuvien, muiden tahojen ylläpitämien sivustojen tiedon oikeellisuudesta ministeriö ei vastaa.

Vastuu Kumppanuusalustan sisällöistä ja materiaaleista on ensisijaisesti sisältöjen tuojilla. Kumppanuusalustan ylläpitäjällä on kuitenkin velvollisuus puuttua epäasialliseen toimintaan ja esimerkiksi laittomien aineistojen levittämiseen. Ylläpidolla on oikeus evätä henkilön jäsenyys ja sulkea työtila, mikäli epäasiallista tai laitonta toimintaa ilmenee.

Työ- ja elinkeinoministeriö ei vastaa mahdollisista teknisen vian aiheuttamista tiedostomenetyksistä Kumppanuusalustalla. Työtilassa olevista materiaaleista ja niiden varmuuskopioinnista on vastuussa materiaalien tuoja. Ylläpitäjä on kuitenkin vastuussa siitä, että viat korjataan mahdollisimman pian ja niistä aiheutuu mahdollisimman vähän vaivaa käyttäjille.
Kumppanuusalustan ylläpitäjät työskentelevät työ- ja elinkeinoministeriön työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikössä.

Kumppanuusalusta, kotoutuminen.fi ja kotoutumisentukena.fi muodostavat yhdessä verkkopalvelukokonaisuuden 

Kumppanuusalusta, kotoutuminen.fi ja kotoutumisentukena.fi muodostavat yhdessä kotoutumisen, maahanmuuton ja pakolaisten vastaanoton toimijoille suunnatun verkkopalvelukokonaisuuden. Verkkopalvelukokonaisuutta ylläpidetään yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen ja työvoiman maahanmuuton ja kotoutumisyksikön sekä ELY-keskusten yhteyshenkilöiden kanssa. 

Verkkopalveluiden ylläpitäjät tuottavat kotoutuminen.fi:hin, kotoutumisentukena.fi:hin ja Kumppanuusalustalle sisältöä ja vastaavat käyttäjätutkimuksesta ja verkkopalvelukokonaisuuden kehittämisestä. Ylläpitäjät vastaavat luomansa sisällön mahdollisista virheistä ja niiden korjaamisesta. Ylläpitäjät eivät vastaa verkkopalveluiden ulkopuolelle linkitettyjen sisältöjen tai työtilojen sisältöjen oikeellisuudesta.

Kumppanuusalustan ja kotoutuminen.fi:n ylläpitovastuu on työ- ja elinkeinoministeriössä. Kotoutumisentukena.fi:n ylläpitovastuu on Uudenmaan ELY-keskuksessa. 

Lisätietoja
•    Sähköpostitse osoitteesta kumppanuusohjelma(at)gov.fi tai
•    lähetä tiedustelu palautelomakkeen kautta